พยากรณ์อากาศ

พยากรณ์อากาศ

พยากรณ์อากาศ

พยากรณ์อากาศ คือ หมายถึง การคาดหมายสภาพลมฟ้าอากาศในอนาคต การที่จะพยากรณ์อากาศได้ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ ประการแรกคือความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์และกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในบรรยากาศ ประการที่สองคือสภาวะอากาศปัจจุบัน และประการสุดท้ายคือความสามารถที่จะผสมผสานองค์ประกอบทั้งสองข้างต้น เข้าด้วยกันเพื่อคาดหมายการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

พยากรณ์อากาศ

การพยากรณ์อากาศแบ่งได้ตามระยะเวลาของการคาดหมาย ดังนี้

 • พยากรณ์อากาศระยะปัจจุบัน (Nowcast) พยากรณ์ในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง
 • พยากรณ์อากาศระยะสั้นมาก (Very short-range Forecast) พยากรณ์ระหว่าง 3-12 ชั่วโมง
 • พยากรณ์อากาศระยะสั้น (Short-range Forecast) พยากรณ์ระหว่าง 12-72 ชั่วโมง
 • พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง (Medium-range Forecast) พยากรณ์ระหว่าง 3-10 วัน
 • พยากรณ์อากาศระยะนาน (Long-range Forecast) พยากรณ์ตั้งแต่ 10 วันขึ้นไป

องค์ประกอบของการพยากรณ์อากาศ

ในการที่จะพยากรณ์อากาศได้นั้นต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 3 ประการ คือ

 1. การตรวจอากาศ
 2. การสื่อสารข้อมูลข่าวอากาศ
 3. การวิเคราะห์ลักษณะอากาศ

ความกดอากาศต่ำ (Low Pressure Area)

หมายถึง บริเวณที่มีความกดอากาศต่ำเมื่อเทียบกับบริเวณใกล้เคียงในระดับเดียวกัน กับมีลมพัดเวียนเข้าหาศูนย์กลางคล้ายกับก้นหอยในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือ ท้องฟ้ามีเมฆมาก ถ้าหากมีความกดอากาศต่ำมาก จะเป็นพายุดีเปรสชั่น และอาจพัฒนาขึ้นเป็นพายุโซนร้อน หรือพายุใต้ฝุ่น

ความกดอากาศสูง (High Pressure Area)

หมายถึง บริเวณที่มีความกดอากาศสูงกว่าบริเวณข้างเคียง ท้องฟ้าแจ่มใสและความหนาวเย็น กระแสลมจะพัดเวียนออกจากศูนย์กลางในทิศทางตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือ อิทธิพลของความกดอากาศสูงจากประเทศจีน ทำให้ประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาว

ร่องมรสุม (Monsoon Trough)

มีลักษณะเป็นแนวทางพาดขวางทางทิศตะวันตก-ตะวันออก ในร่องมรสุมเป็นบริเวณความกดอากาศต่ำ มีกระแสอากาศไหลขึ้นลงสลับกัน ร่องมรสุมจะอยู่ในเขตร้อนใกล้ๆเส้นศูนย์สูตร โดยมีกระแสลมพัดจากบริเวณความกดอากาศสูงที่อยู่ทางซีกโลกเหนือ และซีกโลกใต้เข้าสู่ร่องนี้ มีการขึ้นลงตามแนวโคจรของดวงอาทิตย์ ความกว้างประมาณ 6-8 องศาละติจูด เป็นบริเวณที่มีเมฆมาก และฝนตกอย่างหนาแน่น

พายุหมุนเขตร้อน (Tropical Cyclone)

หมายถึง พายุที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรในเขตร้อน ลักษณะมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างตามแนวทางการเคลื่อนที่ของพายุ มีระบบการหมุนเวียนของลมเข้าหาศูนย์กลางของพายุในทิศทวนเข็มนาฬิกาสำหรับพายุในซีกโลกเหนือ และตามเข็มนาฬิกาสำหรับพายุในซีกโลกใต้ บริเวณศูนย์กลางของพายุจะมีความกดอากาศต่ำ มีลักษณะเป็นวงกลมอากาศ ในบริเวณนี้จะเป็นอากาศอุ่นและมีความชื้นสูง แหล่งพลังงานที่สำคัญของพายุหมุนเขตร้อนคือ ความร้อนและความชื้นจากมหาสมุทร พายุจะก่อตัวขึ้นเฉพาะเหนือทะเลและมหาสมุทรเท่านั้น แต่เมื่อก่อตัวขึ้นแล้วอาจจะเคลื่อนที่เข้าสู่แผ่นดินได้ อุณหภูมิน้ำทะเลที่เหมาะสมสำหรับการเกิดพายุหมุนเขตร้อนคือ ตั้งแต่ 27 องศาเซลเซียส ขึ้นไป แต่การที่จะเกิดพายุได้นั้นต้องมีปัจจัยอื่นๆประกอบด้วย เช่น อุณหภูมิและความชื้นของบรรยากาศในระดับความสูงต่างๆ เป็นต้น แทงบอลออนไลน์ ที่นี่ ทางเข้า ufabet

การแบ่งกำลังของพายุตามความเร็วของลมใกล้ศูนย์กลาง

 1. พายุดีเปรสชั่น (Tropical Depression) มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางน้อยกว่า 34 นอต หรือ 63 กม/ชม.
 2. พายุโซนร้อน (Tropical Storm) เป็นพายุที่มีกำลังปานกลาง มีความเร็วลมสูงสุด ใกล้ศูนย์กลาง ระหว่าง 34-64 นอต หรือ 63-117 กม/ชม.
 3. พายุใต้ฝุ่น (Tyhoon) เป็นพายุที่มีกำลังแรงที่สุด มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง ตั้งแต่ 65 นอต หรือ 118 กม/ชม. ขึ้นไปJokergame

พายุฟ้าคะนอง (Thunder Storm)
บางครั้งเรียกว่า พายุไฟฟ้า (Electrical Storm) โดยทั่วไปเป็นพายุที่เกิดเฉพาะท้องถิ่น เกิดจากเมฆคิวมูโลนิมบัส (Cumulonimbus) มีฟ้าแลบ (Lighting) กับ ฟ้าร้อง (Thunder) รวมอยู่ด้วย นอกจากนี้มักจะมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักเกิดขึ้น บางครั้งยังมีลูกเห็บตกลงมาด้วย พายุฟ้าคะนองนี้เป็นพายุที่เกิดช่วงเวลาอันสั้น มีน้อยครั้งที่เกิดขึ้นนานกว่า 2 ชั่วโมง

ฟ้าหลัว
หมายถึง ลักษณะของอากาศที่ประกอบด้วยอนุภาคของเกลือจากทะเล หรือมหาสมุทร หรือของควันไฟ และละอองฝุ่นจำนวนมากมายล่องลอยอยู่ทั่วไป และมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ทำให้มองเห็นอากาศเป็นฝ้าขาวในบรรยากาศ บริเวณที่ฟ้าหลัวเกิดขึ้นจะทำให้ทัศนวิสัยลดลงแม้ในอากาศดี ฟ้าหลัวธรรมดาจะทำให้ทัศนวิสัยลดลงไปถึง 2 ใน 3 ของทัศนวิสัยปกติJoker Gamimg

ลมพัดสอบ
หมายถึง การเบียดตัวเข้าหากันของลม 2 ฝ่ายบริเวณใกล้พื้นโลก ทำให้อากาศบริเวณแนวเบียดตัวลอยขึ้นเบื้องบน ตามแนวนี้มักจะมีเมฆฝนเกิดขึ้น และในที่สุดก็จะตกลงมาเป็นฝนpg slot

เกณฑ์ที่ใช้ในการพยากรณ์อากาศ

จำนวนน้ำฝนที่ตกรวมระยะเวลา 24 ชั่วโมง
ฝนตกวัดจำนวนไม่ได้ ปริมาณน้อยกว่า 0.1 มิลิเมตรปริมาณ 0.1-10.0 มิลลิเมตร
ฝนตกเล็กน้อย ปริมาณ 0.1-10.0 มิลลิเมตร
ฝนตกปานกลาง ปริมาณตั้งแต่ 10.1-35.0 มิลลิเมตรpg slot
ฝนตกหนัก ปริมาณตั้งแต่ 35.1-90.0 มิลิเมตรปริมาณตั้งแต่ 90.1 มิลลิเมตรขึ้นไป
ฝนตกหนักมาก ปริมาณตั้งแต่ 90.1 มิลลิเมตรขึ้นไปสล็อต

พยากรณ์อากาศบริเวณที่มีฝนตก

ฝนบางแห่ง มีฝนไม่เกิน 20 % ของพื้นที่
ฝนเป็นแห่งๆ มีฝนเกิน 20 % แต่ไม่เกิน 40 % ของพื้นที่
ฝนกระจาย มีฝนเกิน 40 % แต่ไม่เกิน 60 %ของพื้นที่
ฝนเกือบทั่วไป มีฝนเกิน 60 % ของพื้นที่ แต่ไม่เกิน 80 % ของพื้นที่
ฝนทั่วไป มีฝนเกิน 80 % ของพื้นที่
ฝนเป็นบริเวณกว้าง มีฝนอยู่ในขอบเขตของพายุslot

เกณฑ์อุณหภูมิของอากาศ

อากาศร้อน มีอุณหภูมิตั้งแต่ 35 องศา
อากาศร้อนจัด เซลเซียส แต่ไม่เกิน 40 องศา
อากาศเย็น เซลเซียส
อากาศหนาว มีอุณหภูมิตั้งแต่ 40 องศา
อากาศหนาวจัด เซลเซียส ขึ้นไป

มีอุณหภูมิน้อยกว่า 23 องศาเซลเซียส ลงไปถึง 16 องศาเซลเซียส
มีอุณหภูมิน้อยกว่า 16 องศาเซลเซียส ลงไปถึง 8 องศาเซลเซียส
มีอุณหภูมิน้อยกว่า 8 องศาเซลเซียส ลงไปSlotxo

ท้องฟ้าและเมฆ

ท้องฟ้าแจ่มใส (Fine)ไม่มีเมฆ/น้อยกว่า 1 ส่วน
ท้องฟ้าโปร่ง (Fair)จำนวนเมฆ ตั้งแต่ 1-3 ส่วน
เมฆบางส่วน (Partly cloudy)จำนวนเมฆ ระหว่าง 3-5 ส่วน
เมฆเป็นส่วนมาก (Cloudy)จำนวนเมฆ ระหว่าง 5-8 ส่วน
เมฆมาก (Very Cloudy)จำนวนเมฆ ระหว่าง 8-9 ส่วน
เมฆเต็มท้องฟ้า (Overcast)จำนวนเมฆ 10 ส่วน

หมายเหตุ คำว่า “ส่วน” หมายถึง 1/10 ของท้องฟ้า

ลักษณะทะเล

ทะเลเรียบ (Smooth)
ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย (Slight)
ทะเลมีคลื่นปานกลาง (Moderate)
ทะเลมีคลื่นจัด (Rough)
ทะเลมีคลื่นจัดมาก (Very rough)
ทะเลมีคลื่นใหญ่ (High)
ทะเลมีคลื่นใหญ่มาก (Very high)
ทะเลมีคลื่นใหญ่และจัดมาก (ทะเลบ้า) (Phenomenal)

อ่านเรื่องอื่นตาอไป : ฟังเพลง

,